Svetový deň povedomia o autizme

Kalendár

Tento deň je zameraný na zvýšenie povedomia o ľuďoch s poruchami autistického spektra, ako aj ľudí s Aspergerovým syndrómom. Symbolickou farbou je modrá, ktorá je považovaná za farbu komunikácie. Viac si o tejto vývinovej poruche môžete prečítať na stránke oautizme.sk