Svetový Braillov deň

Kalendár

Valné zhromaždenie OSN v roku 2018 vyhlásilo dátum narodenia Louisa Brailla za Svetový Braillov deň. V tento deň má svet uznať právo ľudí so zrakovým postihnutím na prístup k Braillovmu písmu a upozorniť zdravú populáciu na dôležitosť tejto otázky.

Braillovo písmo predstavuje pre ľudí so zrakovým postihnutím základný kľúč k vzdelaniu a je nenahraditeľné. Umožňuje čítanie, písanie a vzdelávanie na celom svete. Braillove písmo má nezastupiteľné miesto v živote ľudí so zrakovým postihnutím a umožňuje prijímať informácie rovnocenne v porovnaní s akýmkoľvek iným typom písma.

Ľudia so zrakovým postihnutím mnohokrát nemajú príležitosť zúčastňovať sa plnohodnotným spôsobom na všetkých aspektoch spoločenského života, a to predovšetkým z dôvodu diskriminácie. Nech je preto dnešok pripomienkou potreby prispôsobovať fyzické, spoločenské a právne prostredie potrebám ľudí so zrakovým postihnutím tak, aby boli odstránené všetky bariéry aj diskriminácia.