Stretnutie Výboru pre ľudské práva a klimatickú zmenu (GANHRI)

Kalendár

Včera sme sa zúčastnili pracovného stretnutia Výboru pre ľudské práva a klimatickú zmenu globálnej siete GANHRI.