Stretnutie so zástupcom Úradu Komisára Rady Európy

Kalendár

Prezentácia zistení a odporúčaní Správy o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020 zástupcom Úradu Komisára Rady Európy pre ľudské práva.