Stretnutie so zástupcami Európskej komisie

Kalendár

Stretnutie so zástupcami Riaditeľstva Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľa, na ktorom sme prezentovali závery so Správy o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020.