Stretnutie so zástupcami Britskej ambasády

Kalendár

Stredisko bolo na stretnutí s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Nigelom Bakerom a veľvyslankyňou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a
Severného Írska pre oblasť ľudských práv, pôsobiacej v
Ženeve Ritou French. Predstavili sme Stredisko ako NHRI a equality body a informovali o súčasných výzvach a problémoch v oblasti ľudských práv.