Stretnutie s riaditeľom FRA

Kalendár

Stretnutie s riaditeľom FRA Michaelom O’Flaherty. Predmetom stretnutia bolo vzájomné predstavenie priorít s cieľom užšej budúcej spolupráce medzi Strediskom a FRA.