Stretnutie s KVOP

Kalendár

Stretnutie s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodský. Témou stretnutie bolo informovanie o aktuálnych aktivitách v oblastiach svojich pôsobností a dohodnutie o budúcej spolupráci pri riešení diskriminácie a dodržiavania zásady rovného zaobchádzania.