Stretnutie s diplomatickým zborom akreditovaného pre SR

Kalendár

Prezentácia zistení a odporúčaní Správy o ľudských právach za rok 2020 pre 22 členov a členiek diplomatického zboru akreditovaného pre Slovenskú republiku.