Stretnutie pracovnej skupiny pre právne otázky (ENNHRI)

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti ENNHRI.

ENNHRI združuje národné inštitúcie pre ľudské práva.