Stretnutie právnej pracovnej skupiny (ENNHRI)

Kalendár

Stretnutie právnej pracovnej skupiny ENNHRI.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti ENNHRI.

ENNHRI združuje národné inštitúcie pre ľudské práva.