Stretnutie pracovnej skupiny pre formovanie politík v oblasti rovnosti (EQUINET)

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny siete Equinet pre formovanie politík v oblasti rovnosti (Policy formation).

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti národných inštitúcií pre ľudské práva.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.