Stretnutie pracovnej skupiny pre problematiku starnutia a práv starších osôb (ENNHRI)

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny pre problematiku starnutia a práv starších osôb (ENNHRI).

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti ENNHRI.

ENNHRI združuje národné inštitúcie pre ľudské práva.