Stretnutie pracovnej skupiny pre problematiku ľudských práv a klimatickej zmeny (ENNHRI)

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny pre problematiku ľudských práv a klimatickej zmeny (ENNHRI).

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti ENNHRI.

ENNHRI združuje národné inštitúcie pre ľudské práva.