Stretnutie pracovnej skupiny pre oblasť hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv (ENNHRI)

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny pre oblasť hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a spolupracujúcej platformy Rady Európy FRA, Equinet a ENNHRI pre oblasť sociálnych a hospodárskych práv.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti ENNHRI.

ENNHRI združuje národné inštitúcie pre ľudské práva.