Stretnutie pracovnej skupiny pre Index diverzity

Kalendár

Druhé stretnutie pracovnej skupiny pre Index diverzity, ktorej cieľom je vytvoriť univerzálny nástroj na meranie diverzity na slovenských pracoviskách.

Stretnutie je súčasťou projektu PRODISLO implementovaného v spolupráci s Nadáciou Pontis a je financované z prostriedkov programu Európskej komisie – Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020.