Stretnutie pracovne skupiny Equality law (EQUINET)

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny Equinet Equality law.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti Equinet.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.