Stretnutie: Poradňa pre občianske a ľudské práva

Kalendár

Poradňa pre občianske a ľudské práva prezentácia výskumnej správy „Rovnosť a spravodlivosť na vedľajšej koľaji: Porovnávacia správa o diskriminácii Rómov a Rómok a ich prístupe k spravodlivosti na Slovensku a v Slovinsku“.