Stretnutie Platformy spolupráce pre sociálne a hospodárske práva

Kalendár

Platformu spolupráce v oblasti sociálnych a hospodárske práv CoE-FRA-ENNHRI-EQUINET spustili v októbri 2015 zúčastnené organizácie: Rada Európy (RE), Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Európska sieť národných ľudských práv Inštitúcie (ENNHRI) a Európska sieť orgánov pre rovnosť (EQUINET).