Stretnutie OHCHR k otázke ochrany ľudských práv osôb vo vyššom veku

Kalendár

Zúčastnili sme sa stretnutia OHCHR k otázke ochrany ľudských práv osôb vo vyššom veku, kde sme vyjadrili podporu vzniku samostatnému záväznému dokumentu, ktorý by dostatočne vymedzil problém ageizmu a formuloval záväzky zmluvných štátov vrátane politík založených na dátach.