Stretnutie na vysokej úrovni: Odporúčanie Rady Európy pre rozvoj a posilnenie národných inštitúcií pre ľudské práva

Kalendár

Dňa 26. apríla 2021 sme sa zúčastnili stretnutia na vysokej úrovni organizovaného Európskou sieťou národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (ENNHRI) a Nemeckým predsedníctvom vo Výbore ministrov Rady Európy.

Cieľom stretnutia je diskutovať o pripravovanom odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy pre rozvoj a posilnenie inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (NHRI).

Viac informácií o stretnutí možno nájsť na stránke ENNHRI.