Stretnutie s Dánskym inštitútom pre ľudské práva

Kalendár

Diskusná skupina na tému „Skúsenosti národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj“ organizovaná Dánskym inštitútom pre ľudské práva – dánskou národnou inštitúciou na podporu a ochranu ľudských práv.

Ciele diskusie: (1) zmapovať skúsenosti národných inštitúcií s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, (2) využívanie cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj pri podpore a ochrane ľudských práv, (3) výmena skúseností a zdieľanie príkladov dobrej praxe.