Školenie Diverzita a inklúzia

Kalendár

Na školení organizovanom pre signatárov Charty diverzity Slovensko sme prezentovali nastavovanie zamestnaneckých benefitov na podporu diverzity a rozdiely medzi diverzitu podporujúcimi a diskriminujúcimi benefitmi.