Seminár Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku

Kalendár

Seminár pre zamestnávateľov organizovaný SNSĽP

Podujatie je financované z projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných komunít.