Seminár o nediskriminácii a rodovej rovnosti

Kalendár

Právny seminár o nediskriminácii a rodovej rovnosti organizovaný Riaditeľstvom Európskej komisie pre rovnosť a občianstvo Európskej únie (Online legal seminar on non-discrimination and gender equality)