Rodová rovnosť

Kalendár

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme vzdelávali Pohronské osvetové Stredisko v Žiari nad Hronom na tému rodová rovnosť. Prednášku otvorila a príhovorom zúčastnených poctila výkonná riaditeľka Silvia Porubänová.

Ak máte aj vy záujem o vzdelávacie aktivity, sledujte našú stránku.