RELEASE

Kalendár

Stretnutie k projektu RELEASE (The Reducing the Excessive usage of pre-triaL dEtention via hArmonisation & Support to altErnatives). Počas stretnutia partneri prezentovali svoje organizácie a odborné znalosti a diskutovali o pláne projektu, otázkach implementácie a harmonograme.