Regionálne fórum Európy a Strednej Ázie

Kalendár

Regionálne fórum Európy a Strednej Ázie sa uskutoční 2. – 3. mája 2022 so zameraním na vybudovanie silnejších mechanizmov ochrany menšín pri príležitosti 30. výročia Deklarácie o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám.