Raňajky s médiami

Kalendár

Stretnutie so zástupcami a zástupkyňami médií za účelom networkingu a posilnenia postavenia a úlohy médií pri podpore a ochrane ľudských práv a nediskriminácii.

Ste novinár/ka a chcete sa vo vašej práci zlepšovať? Máte otázky k ľudskoprávnej prolematike? Chcete prispieť k skvalitneniu spoločenskej debaty o ľudských právach a diskriminácii? Ak máte záujem, aby aj Vaše médium dostávalo informácie zo Strediska, poprípade by ste sa chceli zúčastniť ďalších Raňajok, ozvite sa nám na media@snslp.sk