Príspevok na konferencii

Kalendár

Zúčastnili sme sa konferencie „Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti“, kde sme poukázali na legislatívne návrhy z roku 2021, ktorých zámerom bolo obmedzovanie právneho uznania rodovej identity v rozpore s právami transrodových ľudí na Slovensku.


Konferenciu organizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského.