Workshop o podpore diverzity na pracovisku

Kalendár

Stredisko sa zúčastnilo na workshope o podpore diverzity na pracovisku, na ktorom zdieľalo svoju dobrú prax v oblasti podpory a internej komunikácie podpory diverzity a nediskriminácie na pracovisku.