Právne piatky online

Kalendár

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela pokračuje v sérii odborných diskusii určených pre študentov, ako aj širokú verejnosť, pod názvom PRÁVNE PIATKY ONLINE, kde hostkou bude výkonná riaditeľka Silvia Porubänová.