Pracovné stretnutie k pripravovanému akčnému plánu (SNSĽP)

Kalendár

Stretnutie za účasti relevantných subjektov k pripravovanému akčnému plánu a diskutovalo sa o návrhoch a pripomienkach zúčastnených.