Pracovná skupina k hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam (ENNHRI)

Kalendár

Stretnutie ENNHRI pracovnej skupiny k hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam (Economic and Social Rights).

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti národných inštitúcií pre ľudské práva.

ENNHRI je sieťou národných inštitúcií pre ľudské práva združujúcou členov z krajín širšej Európy so stálym sekretariátom v Bruseli.