Podcast Únie materských centier: Dieťa v súdnom konaní a pokračujúce násilie

Kalendár

Minulý rok Stredisko v spolupráci s Úniou materských centier otvorilo sériu okrúhlych stolov „Iné podoby násilia na ženách“ témou pokračujúceho násilia počas poručníckych sporov. Okrúhleho stola sa zúčastnili viaceré ľudskoprávne inštitúcie, verejné inštitúcie a expertky.

Jednou z nich bola aj JUDr. Zuzana Magurová,LL.M., s ktorou sme mali možnosť túto tému otvoriť aj v podcaste ÚMC. V rozhovore približuje najväčšie problémy poručníckych sporov z pohľadu ľudských práv nielen na základe svojich skúseností z advokátskej praxe, pôsobenia na Ústave štátu a práva, aktivistickej činnosti v spolupráci s Možnosť voľby, ale aj ako odborníčky na rodovú rovnosť pre Európsku komisiu. Upozorňuje napríklad na nedostatočnú či nesprávnu interpretáciu najlepšieho záujmu dieťaťa či na systémové nezohľadňovanie toho, že dieťa ako svedok domáceho násilia je rovnako obeťou a nemá byť nútené k stretávaniu sa s páchateľom.


Téme sa budeme naďalej venovať.

Podcast nájdete na stránke Únie materských centier