Podcast NoPráve s hostkou Lenkou Tichákovou

Kalendár

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu ďalší diel NoPráve!Sloboda prejavu patrí medzi tzv. Relatívne práva. Na rozdiel od slobody myslenia nie je bezhraničná, keďže niektoré prejavy môžu disproporčne zasahovať do práv a slobôd druhých a narušiť tak rovnosť v základných právach a slobodách.

Medzi takéto prejavy patria aj trestné činy extrémizmu. Tak, ako je dôležité stíhať jasné prejavy extrémizmu, boj proti nemu spočíva aj v umení vedieť, kedy nebyť ticho. Do dnešného podcastu sme si preto pozvali osobu, ktorá odmietla nekonať, a aj napriek hrozbe negatívnych následkov sa postavila proti mlčiacej väčšine.

S laureátkou ocenenia Biela Vrana a nezávislou poslankyňou miestneho zastupiteľstva obce Varín, pani Lenkou Tichákovou, sme sa rozprávali o tom, ako sa jej život zmenil, odkedy sa postavila neprávosti, ako na ňu reagovali obyvatelia a obyvateľky obce, ako sa zmenilo jej vnímanie viery, cirkvi a dobra, a prečo neprestane bojovať za zmenu názvu ulice Doktora Jozefa Tisa vo Varíne.

Celý rozhovor si môžete vypočuť na Vašich podcastových aplikáciách Apple alebo Spotify.