Podcast NoPráve s hosťom Martinom Kováčom

Kalendár

Náboženská sloboda patrí medzi základné ľudské práva, pričom článok 24 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Každý má právo byť bez vyznania a svoje vyznanie slobodne zmeniť. Aj keď sa väčšina slovenskej spoločnosti stále hlási ku kresťanskej viere, naša krajina sa neviaže na žiadnu ideológiu, ani náboženstvo. 

Prečo sa ale potom veľká časť spoločnosti sťažuje na to, že je prenasledovaná za svoju vieru? Prečo sa iná časť spoločnosti stále dožaduje uznania svojho práva na slobodu vierovyznania? Aký je stav náboženských slobôd na Slovensku?
O tom a mnohom ďalšom sme sa v prvej epizóde novej série rozprávali so starokatolíckym kňazom, programovým riaditeľom novovznikajúceho centra Staré lýceum a ľudskoprávnym aktivistom, Martinom Kováčom.

Nový diel NoPráve si môžete vypočuť na podcastových aplikáciách.