Podcast NoPráve s hostkou Ingrid Brockovou

Kalendár

Pozvanie ku nám do štúdia prijala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pani Ingrid Brocková, ktorá nám prezradila, aký je postoj Slovenska k rodovej rovnosti, či sa nebojíme priznať k hodnotám liberálnej demokracie aj zoči voči väčším krajinám a to, že pandémia veľmi neprimerane zasiahla najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, vrátane žien.

Viac sa dozviete v najnovšej epizóde.