Podcast NoPráve o rodovej rovnosti

Kalendár

Na to, aby sme vyrovnali v spoločnosti nerovnosti, sa potrebujeme vzdelávať o tom, čo je to rovnosť. O tom, čo  je to rodová rovnosť a ako o nej vzdelávať sme sa bavili s analytičkou Jankou Jablonickou-Zezulovou z organizacie Toto je rovnosť a pedagogičkou Mirkou Lemešovou z Katedry psychológie a patopsychológie Univerzity Komenského, ktoré v spolupráci s ďalšími šikovnými ľuďmi pripravili jednoduchý e-learningový kurz o rodovej rovnosti.

Nový diel NoPráve si môžete vypočuť na podcastových aplikáciách.