Podcast NoPráve o klimatickom zákone

Kalendár

Právo na zdravé životné prostredie patrí medzi základné práva a slobody. Štáty by preto mali vyvinúť maximálne úsilie na to, aby toto právo bolo chránené, rešpektované a naplnené.

Do medzirezortného pripomienkového konania by mal smerovať takzvaný Klimatický zákon. O tom, či a ako posilní ochranu práva na zdravé životné prostredie, aký vplyv bude mať na ostatné práva a slobody, kto by mal byť účastný jeho tvorby a čo by mal vlastne dobrý klimazákon obsahovať, sme sa rozprávali s vedúcou oddelenia výskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Michaelou Ujházyovou, a s Danou Marekovou z Klimatická koalícia.

Nový diel NoPráve si môžete vypočuť na podcastových aplikáciách.

Prajeme príjemné počúvanie

P.S.: Podcast sme nahrávali ešte pred vyslovením nedôvery vláde, vzhľadom k čomu momentálne nie je jasné kto, kedy a ako sa bude zaoberať prijímaním klimazákona. Veríme však, že v záujme ochrany základných práv a slobôd sa tak udeje čo najskôr