Okrúhly stôl: Rómska LGBT+

Kalendár

Zúčastnili sme sa okrúhleho stola na tému: Rómska LGBT+ menšina a viacnásobná diskriminácia. V rámci projektu „Roma LGBTI“ ho organizovali Ara Art, ZS Dyna a občianske združenie QUO VADIS. Cieľom je zvýšiť informovanosť a poukázať na problémy, ktoré rómsku LGBTI ako neviditeľnú menšinu sprevádzajú a diskutovať o možných riešeniach tohto problému.