Okrúhly stôl k téme Vzdelávanie proti extrémizmu

Kalendár

Je to v poradí už druhý okrúhly stôl, ktorý sa zameriava na dôležité momenty v agende prevencie proti extrémizmu, špeciálne zameranej na oblasť vzdelávania. Organizátorom je Centrum komunitného organizovania – CKO, Centrum pre výskum kultúry a etnicity – CVEK a Amnesty International Slovakia.