Okrúhly stôl Eduroma

Kalendár

Zúčastnili sme sa okrúhleho stola, cieľom ktorého bolo prediskutovať s odborníkmi a odborníčkami zo štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií postupy k odstráneniu segregácie žiakov v školách na Slovensku.