O súhlase (diskusia)

Kalendár

Pozývame Vás na úvodnú zo série ľudskoprávnych debatných večerov na lodi, ktoré pre Vás pripravilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s Kultúrnym centrom Pink Whale. Prvá debata sa uskutoční 9.3 o 18:30 a baviť sa budeme o tom, prečo sú karafiáty na MDŽ zbytočné, keď k nim nepridáme aj súhlas.

Moderuje:
Jakub Popík, SNSĽP

Hosťky:
Barbora Burajová, Právnička, Koordinačno-metodické centrum na prevenciu násilia na ženách
Veronika Michelčíková, právnička, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Rada Mikšík, lektorka, InTYMYta