Nebezpečné elektronické obťažovanie

Kalendár

Pracovné stretnutie – okrúhly stôl k § 360b (Nebezpečné elektronické obťažovanie) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, ktoré sa uskutoční v budove SNSĽP na Laurinskej 18 od 09.00 do 12.00 hod.

Okrúhly stôl bude prebiehať formou príspevkov zástupcov/zástupkýň a diskusie jednotlivých účastníkov/účastníčok. Pre viac informácií kontaktujte mhorvath@snslp.sk