Národná priorita Vzdelanie pre dôstojný život

Kalendár

Online participatívne stretnutia, ktoré sú súčasťou participatívneho procesu určenia návrhu národných priorít udržateľného rozvoja Slovenska do roku 2050.