Medzinárodný deň žien

Kalendár

Medzinárodný deň žien slávime na počesť a uctenie si pamiatky približne 40 000 štrajkujúcich newyorských krajčírok z textilných tovární, ktoré v roku 1908 bojovali za skrátenie 10 hodinového pracovného času, vyššiu mzdu a ľudskejšie pracovné podmienky.ň

8. marca si pripomíname, že ani v minulosti sa žiadne zásadné práva „nedarúvali“ a k reálnemu, globálnemu uplatneniu rodovej rovnosti naďalej vedie dlhá cesta.

Európska komisia aktuálne zverejnila Správu o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2020, ktorá popisuje negatívny dopad pandémie COVID-19 na ženy. Pandémia prehĺbila už existujúce nerovnosti medzi ženami a mužmi a ukázala sa tak byť výzvou aj pre rodovú rovnosť.

Hlavnú prekážku uplatňovania rodovej rovnosti predstavuje aj rodové podmienené násilie ako porušenie ľudských práv, dôstojnosti a v najhorších prípadoch aj práva na život. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie sa snaží zvýšiť povedomie o tom, čo ženy utekajúce z domova musia zažívať. Chceli sme si to vyskúšať aj my. Veci, ktoré vidíte na fotografii považujeme za najdôležitejšie a máme ich vždy pri sebe.