Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Kalendár

Tento deň upozorňuje na to, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv a ohrozuje ich slobodu, bezpečie a dôstojnosť.

Týmto dňom sa začína aj 16-dňová kampaň aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, ktorú organizuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny.