Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne

Kalendár

Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne sa pripomína od roku 1986 na základe rozhodnutia Svetovej rady mieru. 28. januára 1985 bola v hlavnom meste Indie Naí Dillí prijatá Dillská deklarácia, na stretnutí predstaviteľov štátov a vlád niekoľkých krajín – Indie, Grécka, Mexika, Argentíny, Tanzánie a Švédska, ktoré ako prvé podpísali dokument. Dnešný sviatok má pôvod v prijatí Deklarácie o zásadách nenásilného sveta bez zbraní.

Potrebujeme posilnený, inkluzívny a obnovený multilateralizmus založený na dôvere a založený na medzinárodnom práve, ktorý nás môže viesť k spoločnému cieľu, ktorým je svet bez jadrových zbraní. – generálny tajomník OSN António Guterres.