Medzinárodný deň migrantov

Kalendár

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň migrantov, ktorý OSN prvýkrát vyhlásilo 18. decembra 2000. Tento rok sa nesie v hesle „Zmeňme predstavu o ľudskej mobilite“ .

Na svete existuje odhadom 272 miliónov migrantov. Za týmto obrovským číslom však treba myslieť na individuálne príbehy odohrávajúce sa u každého z nich. Môže ísť o študentov hľadajúcich lepšie príležitosti, rodičov chrániacich svoje deti alebo ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii.

Z dôvodu šírenia vírusu Covid-19 migranti musia čeliť novým prekážkam, keďže ich mobilita je obmedzená. V tento deň si pripomíname, že treba usilovať o to, aby práva migrantov boli chránené a podporované, a aby mohli nájsť nový život bez predsudkov a diskriminácie.